Artikkelin hakemisto


Kielletty sisältö

Lienee itsestään selvää, että kaikki mikä rikoslaissa (tiedättehän, se johon viitataan 19.12.1889/39 ja joka alkaa: "Me Aleksander Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Zsaari, Suomen Suuriruhtinas, y.m., y.m., y.m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä tahdomme Me täten armosta vahvistaa seuraavan rikoslain Suomen Suuriruhtinaanmaalle, jonka voimaanpanemisesta, niinkuin myöskin rangaistusten täytäntöönpanosta erityinen asetus annetaan...") on määrätty rangaistavaksi on kielletty.

Muutamia poimintoja muistin virkistämiseksi:

  • viesteissä kannattaa olla kohtelias ja pitäytyä poissa yksityisen piiristä (RL 24 L 8-10 §)
  • erityisesti on syytä unohtaa kaikenlainen ihmisryhmiin kohdistuva vihanlietsonta (RL 11 L 8 § ja 17 L 1 ja 10 §)
  • kaikenlainen kaupallinen toiminta on kielletty, ei siis ainoastaan rikoslain kieltämät seksipalvelut (RL 20 L 8 a, 9 ja 9 a §)
  • kaikenlainen kotisivuihin ja foorumiin kohdistuva haitanteko on kielletty (RL 34 L 9 a §, 38 L 1 – 8 b §)
  • foorumille on mahdollista eri tavoin lähettää tekstejä, kuvia ja muuta sisältöä, joita koskevat mm. tekijänoikeuksiensuoja ja kielto levittää väkivaltaa tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvia (RL 49 L 1 §, 17 L 17 – 18 b §)
  • erityisen noloa olisi tulla tuomituksi rikoslain 43 luvun ("Hyviä tapoja koskevain määräysten rikkomisesta") ainoan voimassa olevan pykälän perusteella: 7 § "Joka viettelee kahdeksaatoista vuotta nuoremman nauttimaan päihdyttävää juomaa, niin että tämä siitä juopuu, rangaistakoon [enintään kahdensadan markan] sakolla." - siis fukseja ei ole hyvä kehottaa juomaan! 

Ja lopuksi lienee syytä muistuttaa, että rikoslain 5 luku sanktioi myös yllytyksen ja avunannon. Usein myös yritys on rangaistava.