Vuosi on vaihtunut ja kevät alkaa tehdä jo tuloaan. Edunvalvonnan saralla vuosi on lähtenyt mallikkaasti käyntiin. Tammikuussa Fortis tarjosi jäsenistölleen mahdollisuuden päästä antamaan palautetta. Lukemalla järjestettiin vuotuinen Avaudu opiskelusta-ilta, johon kokoontui niin farmaseutti- kuin proviisoriopiskelijoitakin. Tilaisuudessa esiin tulleista palautteista tehtiin kooste, jota käsiteltiin farmasian laitoksen opetuksen arviointi- ja kehittämistyöryhmässä, tuttavallisemmin KOSTIssa.  

Fortiksella on omia hallopedeja eli opiskelijaedustajia farmasian laitoksen työryhmissä. Työryhmissä työskentelevät opiskelijat edustavat opiskelijoita erilaisissa edunvalvonnallisissa kokouksissa sekä antavat opiskelijoiden näkökulman uudistettaviin asioihin. Erityisesti farmaseutin koulutuksen uudistaminen on suuresti käsiteltävissä ollut aihe, jota varten perustettu työryhmäkin kokoontuu säännöllisesti. On tärkeää, että opiskelijat ovat aktiivisesti mukana yhteistyössä farmasian laitoksen kanssa. Mahdollisuuksia hakea työryhmiin aukeaa aika ajoin ja kopo suosittelee lämpimästi työryhmiä kiinnostuneille! 

ISYY:n edunvaltajaosto kokoontui tänä vuonna ensimmäisen kerran tammikuussa. Jaosto järjestää ympäri vuotta poikkitieteellisiä hengailuiltoja, joissa on mahdollisuus tutustua muidenkin alojen opiskelijoihin. Edunvalvontajaosto järjetää maaliskuun puolivälissä hymy- ja valitusviikon. Städille voi tulla antamaan palautetta yliopisto-opiskeluun liittyvistä asioita sekä muuten vaan juttelemaan. 

Opiskelu intoa!

Terveisin

Kopo Milena