Yhteystiedot

Asema:
Isäntä

Muut tiedot

Muut tiedot:

prof kuva

Hei!

Isännän velvollisuukssiin (oikeuksiin) kuuluu toimistolla kurin pito, sekä toimiston päivystysvuorojen järjestäminen. Pidän myös huolta kahvin ja maidon riittävyydestä. Lisäksi toimin puheenjohtajana fortiksen kruunun jalokiven vujujen järjestämisessä. Talvet asun hiihtoladuilla ja kesät ampumaradalla.