Farmaseuttista latinaa on latinan kielen peruspaketti erityisesti farmasiaa opiskeleville, mutta kirja on mielenkiintoista luettavaa myös muille latinasta kiinnostuneille.

5,00€
(Sis. 10% veroa)
Lue lisää...

Farmaseuttisen kemian perusteet -kirja on ensisijaisesti tarkoitettu perusoppikirjaksi lääkeainekemian alalla. Se perehdyttää lukijan farmaseuttisen kemian peruskäsitteisiin, lääkeaineiden keskeisiin fysikokemiallisiin ominaisuuksiin sekä lääkeaineen hajoamisen mekanismeihin ja tärkeimpiin kemiallisen hajoamisen mekanismeihin.

25,00€
(Sis. 10% veroa)
* Olen Fortiksen jäsen:

Lue lisää...

Kuuri loppuun! on asiakaslähtöisen lääkeneuvonnan oppikirja. Se on tarkoitettu lääkeneuvonnan perustietojen ja -taitojen kartuttamisen apuvälineeksi farmasian opiskelijoille ja työelämässä toimiville alan ammattilaisille. Kirja soveltuu erinomaisesti sekä itseopiskeluun että toimipaikka- ja täydennyskoulutukseen.

30,00€
(Sis. 10% veroa)
Lue lisää...

Täysin uudistettu kirja vuoden 1991 painoksesta. Koottua tietoa suomalaisesta sairaalafarmasiasta niin proviisoreille ja farmaseuteille kuin myös farmasian opiskelijoille. Kirja käsittelee sairaalan ja terveyskeskuksen lääkehuoltoa, lääkkeenvalmistusta, sairaalalääkkeitä sekä suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää.

35,00€
(Sis. 10% veroa)
* Olen Fortiksen jäsen:

Lue lisää...

Ostoskori