Fortiksen strategia

23 Sep 2015 16:34 #16721 by Minttu Hollming
Fortiksen strategia was created by Minttu Hollming
Hyvä Fortislainen!

Olemme työstäneet Fortikselle strategiaa pitkän tähtäimen toiminnan kehittämiseksi ja suunnittelemiseksi, ja nyt prosessi on edennyt kommentointivaiheeseen.
Toimikuntamme arvostaisi suuresti jäsenistön kommentteja, mielipiteitä ja kannanottoja. Te olette Fortis, nyt on aika vaikuttaa!

Liitteenä löytyvät Strategian taustamuistio, jossa kartoitetaan strategiatyön etenemistä ja perehdytään valikoituihin kehityskohteisiin ja ainejärjestön toimintaan, sekä itse Strategia.

Kommentointiaikaa on 11.10. asti ja kommentit voi välittää tähän keskusteluun.

Strategiatoimikunnan puolesta kiittäen,

Meriminttu Hollming
Attachments:
  • Log in or Create an account to join the conversation.

12 Oct 2015 00:30 #16781 by Johanna Yli-Öyrä
Replied by Johanna Yli-Öyrä on topic Fortiksen strategia
Harmillisen myöhäistä kommenttia pukkaa, mutta Johanna ja Marcos kävivät strategian läpi viime hetkellä!

Pääasiassa sekä taustapaperi että strategia itsessään ovat oikein "ammattimaisesti" kirjoitettuja ja selkeitä. Suosittelemme vahvasti näiden tiedostojen lukua kaikille opiskelija-aktiiveille ja yleisesti Fortiksen toiminnasta kiinnostuneille!

Kommentteja kohta kohdalta strategiaa edeten, rivinumeroihin viitaten.

Jatkuva toiminta (r. 17-39)
r. 31: Riittääkö pelkkä virkistäytyminen toimijoiden hyvinvoinnin ylläpitoon? Kukin hallitus varmaankin hoitaa tätä omalla tavallaan, koska ihmiset ovat erilaisia ja ryhmädynamiikka vaihtelee. Tarve hyvinvoinnin edistämiselle tullee ryhmäytymistarpeesta, mutta myös yksittäisten toimijoiden kokemasta stressistä ja riittämättömyyden tai tietämättömyyden tuntemuksista. Miten havaita, reagoida ja hävittää yksittäisen toimijan kielteisiä tuntemuksia?

r. 39: Palautekysely myös hallituskauden/-vuoden aikana/jälkeen?

Edunvalvonta (r. 42-83)
r. 71-75(?): Edunvalvontaan voisi lisätä aktiivisemman yhteydenpidon hallituksen ja edaattorien välillä, mikä mainittiin taustapaperissa. On totta, että edaattorit ovat toimineet ainakin edellisen kauden omana irrallisena ryhmänään tiedottamatta juurikaan hallitusta, mistä omalta osaltamme pahoittelut. :P

Edunvalvonnasta ja siihen liittyvistä toimista viestimisessä jäsenistölle on kehitettävää? Halloped-kokouksista tiedottaminen, KOSTI-kokousten ja Opetuksen päivän yms. raportointi jäsenille. Kun toiminnasta tiedetään, siitä kiinnostutaan. Mutta kuuluuko tämä viestintään vai edunvalvontaan?

r. 79-83: Palautekyselyihin vastaamiseen porkkanaa, jotta saadaan lisää tietoa siitä, mitä kaikki opiskelijat oikeasti haluavat ja eivät halua. Halloped-porukkaan valikoitunee tietynlaisia ihmisiä, mikä vaikuttaa ajettuihin asioihin. Palautekysely laitoksen henkilökunnalle (r. 80-81) on hyvä idea!

Noin yleisesti: Pitkäjänteinen opintoihin liittyvän edunvalvonnan kehittäminen on hyvä asia. Liian pitkään on tehty pieniä muutoksia, joita sitten hetken päästä kumotaan.

Talous (r. 85-117)

Talousstrategiaa toteutettaessa tulee rahastoihin sijoittaessa huomioida rahastoa valitessa pois nostamisesta koituvat kulut ja veroseuraamukset, jotta varojen rahaksi muuttaminen oikeasti on vaivatonta eikä sitä tarpeen vaatiessa tarvitse kustannussyistä kyseenalaistaa. Jos löytyy sijoitusyhtiö, joka tekee verottajalle automaattisesti ilmoituksen tehdyistä myynneistä yms. (ainakin yksityisille henkilöille tätä palvelua tarjotaan joissain paikoissa), taloudenhoitajan taakka kevenee.

Viestintä (r. 118-147)
r. 132-138:
Osallistaviin toimiin (halloped-kokoukset, palautekyselyt, kommentointipyynnöt…) osallistuvien ihmisten määrän kasvattaminen? Palkkio, arvonta, lisää keskustelevaa viestintää?

Vuosikurssien toimikuntien tiedottajien ottaminen vahvemmin mukaan viestintään, esim. Fortiksen hallituksen tiedottajan tiedotustiimiin tai Dilutuksen toimituskuntaan?

Dilutukseen englanninkielistä sisältöä?

r. 142: Dilutuksen painomäärä sekä toimistolle jäävien lehtien määrä?

Kansainvälinen toiminta (r. 148-179)
r. 165-166: Minimoidaan viestintäkanavien erillisyys (tms). Erillinen viestintäryhmä ulkomaisille opiskelijoille toimii, mutta tapahtumista viestiminen olisi parempi tehdä samaa kautta kaikille, jolloin myös Fortiksen Facebook-sivun ja nettisivujen tavoittavuus ehkä paranisi entisestään. Tämä on paitsi tehokkaampaa, myös luotettavampaa, kun viestintäkanava ei unohdu niin herkästi ja viestintä on systemaattisempaa. Vaatii tietysti vähän viitseliäisyyttä kirjoittaa englanniksi tapahtumatietoja, mutta parempi huonokin englanti kuin ei englantia ollenkaan ja auttajia löytyy! (Formaattina esim. [In English below] Teksti suomeksi. Teksti englanniksi.)

r. 179: Kansainvälisten opiskelijoiden osallistujamäärä tapahtumissa

Vapaa-ajan toiminta (r. 180-204)
r. 204: Tapahtumien sekä yhteistyössä järjestettyjen tapahtumien määrä, koska puhutaan monipuolisista tapahtumista (huom. palautekyselyllä saadaan tietoa niiden laadusta)

Alumnitoiminta (r. 205-231)
r. 220-222: Ilmeisesti mentorointiverkosto tarkoittaa nimenomaan yhdistystoiminnan kehittämiseen “käytettävää” verkostoa? Olisiko parempi käyttää esimerkiksi sanaa ‘alumniverkosto’, jottei sekoiteta ammattijärjestöjen tarjoamiin mentorointipalveluihin?

r. 223: Alumnitoiminnan viestintää aktivoidaan ja tehdään näkyvämmäksi.

r. 229: Myös alumnien kokonaismäärä (ei pelkästään liittyneiden alumnijäsenten määrä)

r. 231: Alumnitapahtumiin osallistuvien alumnien ja opiskelijoiden määrä

Johanna Yli-Öyrä
johanyl [ät] student.uef.fi

Please Log in or Create an account to join the conversation.

10 Nov 2015 10:50 - 10 Nov 2015 10:51 #16840 by Tero Kankaanperä
Replied by Tero Kankaanperä on topic Fortiksen strategia

Johanna Yli-Öyrä wrote: Jatkuva toiminta (r. 17-39)
r. 31: Riittääkö pelkkä virkistäytyminen toimijoiden hyvinvoinnin ylläpitoon? Kukin hallitus varmaankin hoitaa tätä omalla tavallaan, koska ihmiset ovat erilaisia ja ryhmädynamiikka vaihtelee. Tarve hyvinvoinnin edistämiselle tullee ryhmäytymistarpeesta, mutta myös yksittäisten toimijoiden kokemasta stressistä ja riittämättömyyden tai tietämättömyyden tuntemuksista. Miten havaita, reagoida ja hävittää yksittäisen toimijan kielteisiä tuntemuksia?


Tosi hyvä pointti, Johanna. :) Mä pidin keväällä perinteisen yhdistyskoulutuksen 10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan -kirjan mukaan. Yksi sen askelista on vapaaehtoisura ja siihen liittyvä koulutus. Fortiksen porukka on parin viime vuonna puhunut koulutuksen kehittämisestä myös merkityksessä sisäinen koulutus ja koulutus voisi olla yksi tapa motivoida, palkita ja vähentää riittämättömyyden tunteita.

Johanna Yli-Öyrä wrote: Edunvalvonta (r. 42-83)
r. 71-75(?): Edunvalvontaan voisi lisätä aktiivisemman yhteydenpidon hallituksen ja edaattorien välillä, mikä mainittiin taustapaperissa. On totta, että edaattorit ovat toimineet ainakin edellisen kauden omana irrallisena ryhmänään tiedottamatta juurikaan hallitusta, mistä omalta osaltamme pahoittelut. :P


Mulle tarjottiin tilaisuus kommentoida strategiaa jo aiemmin ja kiinnitin samaan huomiota.

Johanna Yli-Öyrä wrote: Kansainvälinen toiminta (r. 148-179)
r. 165-166: Minimoidaan viestintäkanavien erillisyys (tms). Erillinen viestintäryhmä ulkomaisille opiskelijoille toimii, mutta tapahtumista viestiminen olisi parempi tehdä samaa kautta kaikille, jolloin myös Fortiksen Facebook-sivun ja nettisivujen tavoittavuus ehkä paranisi entisestään. Tämä on paitsi tehokkaampaa, myös luotettavampaa, kun viestintäkanava ei unohdu niin herkästi ja viestintä on systemaattisempaa. Vaatii tietysti vähän viitseliäisyyttä kirjoittaa englanniksi tapahtumatietoja, mutta parempi huonokin englanti kuin ei englantia ollenkaan ja auttajia löytyy! (Formaattina esim. [In English below] Teksti suomeksi. Teksti englanniksi.)


Tähän verkkosivut tuovat yhden apuvälineen: tapahtumakalenteriin uudessa versiossa on nyt monikielisyyden tuki ja jokaiselle tapahtumalle voi tehdä näppärästi sen yhteyteen myös englanninkielisen tekstin joka näytetään automaattisesti kun sivujen kielenä on englanti. Kun uudet sivut saadaan joskus (huoh!) käyttöön on tarkoitus järjestää koulutusta mm. tapahtumakalenterin teho-ominaisuuksista (muistutukset, ilmoittautumiset, monikielisyys...).


Kiitän omalta osaltani myös mahdollisuudesta kommentoida strategiaa useampaankin otteeseen. :)

Tero Kankaanperä
050 305 8240

Please Log in or Create an account to join the conversation.