Hallitus

FORTIS RY 2021

Hallitus järjestäytyy toimikauden ensimmäisessä kokouksessa sekä aina kokoonpanon muututtua. Järjestäytyessään hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä päättää hallituksen jäsenten vastuualueista.

Aleksi Kekkonen

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu kokoon hallituksen kokoukset aina tarvittaessa ja pyrkii tietämään kaikesta kaiken, tai ainakin pysymään ajan hermolla tapahtumien ja muiden yhdistysasioiden suhteen. Puheenjohtaja varmistaa myös, että hallitus toimii yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja pysyy budjetissa.

Emma Auvinen

VaraPUHEENJOHtaja & Tiedottaja

Tiedottaja vastaa Fortiksen jäsenistölle tiedottamisesta ja nettisivujen ylläpidosta, sekä lähettää jokaviikkoista SunnuntaiSpirre-sähköpostia jäsenistölle. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän estyessä.

Essi Alanne

Dilutuksen Päätoimittaja

Dilutus on Fortiksen jäsenlehti, jonka päätoimittaja vastaa kokonaisuudessaan lehden toimitukseen, sisältöön ja budjetointiin liittyvistä asioista.

Katariina Mäkiniemi

KoulutusPoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava huolehtii jäsenistön edunvalvonnasta kampuksen seinien sisäpuolella ja on yhteyksissä Farmasian laitoksen henkilökuntaan. KOPO tietää kaiken esimerkiksi kurssirakenteista ja kannustaa aktiivisesti jäsenistöä antamaan palautetta kursseista.

Tytti Kekäläinen

Sosiaalipoliittinen vastaava & Emäntä

Sosiaalipoliittisen vastaavan edunvalvonta ulottaa kampuksen seinien ulkopuolelle ja SOPO järjestää jäsenistölle muun muassa liikuntatapahtumia ja verenluovutuskampanjoita ja pitää huolen, että opiskelun vastapainoksi löytyy mukavaa tekemistä. Emäntä huolehtii tarjottavat kaikkiin hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin.

Tuomas Koskinen

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava kirjaimellisesti vastaa suurimmasta osasta Fortiksen tapahtumia, kuten jo perinteeksi muodostuneesta Beer Pong -tournamentista, Fuksi-introsta ja muista baaririennoista.

Sara Eronen

Yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaavana vastaan Fortiksen ja yhteistyökumppaneiden välisestä viestinnästä, sekä järjestelen heidän kanssaan erilaisia koulutuksia opiskelijoille. Myös uusien yhteistyösopimusten sopiminen seuraavalle vuodelle kuuluu minun hommaani.

Aleksi Kröger

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja pitää huolen yhdistyksen raha-asioista maksamalla laskut ajallaan, seuraamalla budjettia ja sen toteutumisesta sekä opastamalla muita hallituksen jäseniä raha-asioihin liittyen.

Laura Rahunen

Sihteeri

Sihteerin tärkein huolenaihe on pöytäkirjat, jotka pitää olla kunnossa hallituskauden loppuessa. Sihteeri kirjaa kaikki kokouksissa käydyt asiat ylös ja arkistoi pöytäkirjat kokouksen jälkeen. Ennen kokousta sihteeri on myös mukana valmistelemassa pöytäkirjoja.

Alex Taylor

Varataloudenhoitaja & kansainvälisyysvastaava

Kansainvälisyysvastaava on yhteyksissä KISAan (Kuopio International Student Association) ja huolehtii vaihto-oppilaiden sopeutumisesta Kuopion opiskelijaelämään. Varataloudenhoitaja hoitaa yhdessä taloudenhoitajan kanssa Fortiksen taloutta.

Jesse Helminen

KIrjavastaava

Fortiksen kustantamien kirjojen myynti on kirjavastaavan tehtävä. Myös uusien painoksien sekä kirjojen sopimusten ja varaston ylläpito lankeaa kirjavastaavalle.

Inka Rantamäki

isäntä

Isännällä on hallituksessa kaksi tärkeää tehtävää: toimiston ylläpito ja kehittäminen sekä vuosijuhlien järjestäminen. Jos kahvi on toimistolta loppu tai toimiston penkki hajoaa, kannattaa siis nykäistä isäntää hihasta.