Farmaseutti

  • Farmaseutti
  • Missä tahansa

Kotisivu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Farmaseutti tai farmaseutin oikeudet omaava proviisoriopiskelija, tarjoamme sinulle erinomaisen tilaisuuden päästä työskentelemään Etelä-Karjalan keskussairaalan sairaala-apteekin lääketoimitukseen kesällä 4-5 kuukauden ajaksi.

Kyseessä on määräaikainen työsuhde touko-syyskuun välisenä aikana. Työsuhteen alku 3.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Sairaala-apteekkimme tuottaa lääkelogistiikan, lääkevalmistuksen, solunsalpaaja-annosten valmistuksen ja osastofarmasian palveluja. Asiakkaita ovat keskussairaalan osastojen lisäksi mm. Eksoten hyvinvointiasemat, neuvolat ja hammashoitolat koko Etelä-Karjalan alueella.

Sairaala-apteekissa on 32 työntekijää, joista osa on farmaseuttista ja osa teknistä henkilökuntaa. Toimintoja kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa valmentavan johtamisen keinoja hyödyntäen ja lääkehuollon työntekijät tekevät myös moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Lääketoimituksessa työ on pääasiassa osastojen lääketilausten tarkastamista, lääkkeiden toimittamista, asiakaspalvelua ja kysymyksiin vastaamista. Aikaisemmasta kokemuksesta riippuen työ voi mahdollisesti sisältää myös muita farmaseuttisia tehtäviä, kuten lääkevalmistusta tai työskentelyä osastofarmaseutin tehtävässä. Työaika: ma – pe klo 7-16 välillä.

Kelpoisuustena tehtävään on Valviran myöntämä oikeus toimia laillistettuna farmaseuttina.

Meille on tärkeää, että pystyt työskentelemään itsenäisesti ja olet yhteistyökykyinen. Arvostamme aikaisempaa työkokemusta sairaala-apteekista.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa. Ennen työn aloittamista on täytettävä infektioturvallisuuslomake, johon voit tutustua tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Tehtävässä on 1 kk koeaika.

Lisätietoja antaa:
Kristina Mustonen
apteekkari
p. 044 791 4825
kristina.mustonen@eksote.fi

Hakuaika 12.2.-26.2.2021. Hakemukset Kuntarekryn kautta (työavain 339924).

To apply for this job please visit www.kuntarekry.fi.