Farmaseutti teho-osaston osastofarmaseutin tehtäviin

  • Farmaseutti
  • Seinäjoki

Kotisivu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme farmaseuttia Sairaala-apteekkiin!

Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekki tuottaa asiakkailleen laadukkaita ja turvallisia lääkehuollon ja kliinisen farmasian palveluja kustannustehokkaasti potilasturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Asiakkaitamme ovat erikoissairaanhoidon yksiköt ja lähes kaikki sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon yksiköt. Sairaala-apteekissa on 26 työntekijää.

Nyt haettava farmaseutti työskentelee pääsääntöisesti tehostetun hoidon yksikössä osastofarmaseutin tehtävissä. Farmaseutti osallistuu lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen, laatii ja päivittää lääkeohjeita sekä osallistuu lääkitysturvallisuuden ja lääkehoitoprosessin kehittämistyöhön yksikössä. Päivittäisiin työtehtäviin voi kuulua myös potilaiden kotilääkityksen selvittämistä ja potilasohjausta. Lääkeinformaatio sekä tiedon etsiminen ja jakaminen ovat keskeisiä tehtäviä työssä.

Tehostetun hoidon yksikössä farmaseutti toimii itsenäisesti osana moniammatillista tiimiä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Farmaseutti saattaa työskennellä myös sairaala-apteekissa muissa farmaseuttisissa tehtävissä. Työ on arkisin tapahtuvaa päivätyötä.

Kelpoisuusehtona toimeen on farmaseutin pätevyys (laki 559/94).

Lisätietoja Kuntarekryn sivuilta:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/farmaseutti-sairaala-apteekki-392036/

To apply for this job please visit www.kuntarekry.fi.