Farmaseutin sijaisuus

  • Farmaseutti
  • Kokkola

Kotisivu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, sairaala-apteekki

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan sairaala-apteekki hakee sijaiseksi osaavaa farmaseuttia. Tehtäviin kuuluvat sairaala-apteekin farmaseuttisista tehtävistä lääkkeiden toimittaminen ja lääkeinformaation hankinta sekä lääkkeenvalmistus, solunsalpaajien ja antibioottien käyttökuntoon saattaminen.  Perehdytämme tehtäviin.

Hakijalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) säädettyä laillistetun farmaseutin pätevyyttä. Toivomme hakijalta kehitysmyönteisyyttä ja soveltuvuutta sekä itsenäiseen työhön että yhteistyöhön. Työkokemus sairaalafarmasiasta katsotaan hakijalle eduksi. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan Soiten virkoja ja toimia täytettäessä eduksi.

Sijaisuuden kesto on 1.10. – 31.12.2020 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä suoritetun työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avointa sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat  -sivulla.  Hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Lisätietoja antavat sairaala-apteekkari Paula Haapakoski, p. 040 653 4530, paula.haapakoski@soite.fi  ja proviisori Jussi Jukka, p. 040 653 4316, jussi.jukka@soite.fi

To apply for this job please visit soite.rekrytointi.com.