Harjoittelija lääkkeiden hintalautakuntaan syksyksi

  • Harjoittelija
  • Missä tahansa

Kotisivu Lääkkeiden hintalautakunta

Haemme harjoittelijaa Lääkkeiden hintalautakuntaan. Harjoittelijan tehtävänä ovat korvattavuushakemusten esitarkastus ja koosteiden valmistaminen asiantuntijalausuntoja varten, hintalautakunnan esittelijöiden avustaminen sekä muut erikseen sovittavat tehtävät.

Hakijalta odotamme kiinnostusta lääkekorvausjärjestelmään ja lääkkeiden hintalautakunnan toimintaan. Hakijan tulee olla farmasian opiskelija. Eduksi katsotaan hyvät tietotekniset valmiudet, hyvä organisointi- ja yhteistyökyky sekä oma-aloitteisuus.

Harjoittelijan palkka on 1450 €/kk. Yliopiston kanssa tehdään harjoittelusopimus. Korkeakoulun harjoittelutuki ei ole välttämätön. Harjoittelu kestää 3 kuukautta syksyn 2022 aikana.

Lisätietoja: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-142-2022

To apply for this job please visit www.valtiolle.fi.