Harjoittelija (Lääkkeiden hintalautakunta)

  • Harjoittelija
  • Helsinki

Kotisivu Lääkkeiden hintalautakunta

Haemme harjoittelijaa Lääkkeiden hintalautakuntaan. Harjoittelijan tehtävänä ovat korvattavuushakemusten esitarkastus ja koosteiden valmistaminen asiantuntijalausuntoja varten, hintalautakunnan esittelijöiden avustaminen sekä muut erikseen sovittavat tehtävät.

Hakijalta odotamme kiinnostusta lääkekorvausjärjestelmään ja lääkkeiden hintalautakunnan toimintaan. Hakijan tulee olla opiskelija. Eduksi katsotaan hyvät tietotekniset valmiudet, hyvä organisointi- ja yhteistyökyky sekä oma-aloitteisuus.

Harjoittelun ajankohta on 1.6.2022–31.8.2022.

Harjoittelijan palkka on 1450 €/kk. Yliopiston kanssa tehdään harjoittelusopimus. Korkeakoulun harjoittelutuki ei ole välttämätön.

Lisätietoja: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-597-2021

To apply for this job please visit www.valtiolle.fi.