Siirry suoraan sisältöön

Ulkomaan apurahojen hakukuulutus 2023

Ulkomaan apurahojen haku alkaa! Fortis jakaa avustuksia jäsenilleen, jotka suorittavat osan opinnoistaan tai tutkintoon kuuluvaa harjoittelua ulkomailla tai osallistuvat Pinsestævne–tapahtumaan. Avustusta voi saada myös International Pharmaceutical Students’ Federation IPSF:n järjestämään harjoitteluvaihtoon, joka kuuluu tutkintoon. Vaihdon tai ulkomailla tapahtuvan harjoittelun tulee alkaa sen lukuvuoden aikana, jona avustusta haetaan. 

Pinsestævnen ja harjoitteluvaihdon apurahojen haun hakuaika on 2.10.-31.10.2023. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen pj@fortis.fi.

Hakemuksen tulee sisältää: 
  – vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi matkan ajankohta ja tarkoitus
  – matkan tulo- ja menoarvio
  – tilitiedot, joiden mukaan avustus maksetaan
  – kopio hyväksymiskirjeestä opiskelu- tai harjoittelupaikkaan, jos hakija on vastaanottanut sen hakuajan päättymiseen mennessä.

Avustuksen saajat julkaistaan Fortiksen jäsenlehdessä ja jokaiselle avustuksen saajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

HUOM! Avustuksen saaja sitoutuu avustuksen vastaanottaessaan kirjoittamaa matkaraportin Fortiksen hallitukselle kahden kuukauden kuluessa avustukseen oikeutetun matkan päättymisestä. Fortiksella on oikeus julkaista matkaraportti Fortiksen jäsenlehti Dilutuksessa tai yhdistyksen kotisivulla.

Lisää ja tarkemmin kannattaa lukea ulkomaa-avustusten ohjesäännöstöstä: ulkomaa-avustusten ohjesääntö